عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

بی حــرم شد که بدانند همـه مــادری است ...

يكشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۵ ق.ظ

یا اهـل العــالــم ما گــــدای مجــتبائـیـم

ما خـــاک پــایِ خـــاک پــایِ مجـــتبائیم

 

 

آیـا شــده بـــال و پــرت افتـــاده باشـــد؟

در گوشـــه ای از بســـترت افتـــاده باشد؟

آیــا شده مــــرد جمــل بـاشــی و امـــا

ماننــد برگــــی پیکــــرت افــتاده باشد؟

آیــا شــده در لحظـــه هـای آخــرینـــت

چشــمـت به چشمِ خواهــرت افتاده باشـد؟

آیــا شده سجـــاده ات هنـــگام غـــارت

دسـت سپـــاه و لشـــگرت افتــاده باشد؟

مظـلوم و تنـــها و غریـــب عالمیـــن اسـت

گریه کن غم های این بی کس حسیــن است

 

 
 
    این گــرد پیـــری از اثــرِ خاک ِکوچه است

   بـر مــوی تــو نشــسته  زِ فصـلِ جــوانـی ات

 

هفــتم صفــر؛ شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام محضر حضرت صاحب الزمان (عج) و شیعیان حضرتش تسلیت باد.

 

۹۳/۰۹/۰۹
سیـده بانــو