عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

آری فقـط حسیــن مـرا رد نمیکند ...

پنجشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۳، ۰۴:۰۰ ب.ظ

 

و باز هم سلام از راه ِ دور


الســـَّـــلامِ علیـــک یا ابا عبـــدالله (ع)


الســَّــلامُ عیلـــک اَیـُهــا الاربــاب


الســـَّــلامُ علیــک نِعــمَ الـــرفـــــیق

 

 

بزرگــی را پرسیــدند : 


      زندگــی چند بخش است ؟


             گفت : دو بخش ؛ کودکی و پیـــری


                        گفتند : پس «جـــوانی» چه ؟     

 

                                  گفت : فدای  حسیــن (ع) ...

 

 

 

مــن هجـــر یـــار دیــده ام و بـاز زنـــده ام

این شــرط عــاشــقی نبــوَد، خــاک بر ســرم
 
۹۳/۰۹/۰۶
سیـده بانــو