عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

این ثانیــ ه هـای فـِــراق ...

پنجشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷ ب.ظ


بغـض ها پشت هـم قطـار شـده اند

  بـزرگتـر ، سنـگین تـر

این ثانیــه هـای فـــراق آنقـدر بغــــض ها را تراشیـده کــه دیـگـر هیچ نمانده

راحت می شکنـد

خــفـــــه ام می کند 

 

 

در گـوش دلـ❤ــم آهستــه میـگویـم

❤♡ واصبـر و مـا صبـرک الـا بـاالله ♡❤

≈≈ مـانـده ام بـا صبـر ها چــه کـنم ≈≈

کــه دانــ ه دانــ ه پیــــرتـرم میـکند

 

 

برگرفته از وبلاگ ❤♡ وعـــ ـــده گــ ـــاه ♡❤   روزی شان کربلا ان شاءالله

 

۹۳/۰۷/۲۴
سیـده بانــو