عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

آخــرین یادگـــار

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۳، ۰۹:۲۱ ب.ظ

اَلسَلامُ عَلیـــک یا مُحمد ابنِ علی اَیُها الباقِر یَابنَ رسولِ الله 


در التــهاب آهِ خود آب میشوی، میســـوزی و بدون صــدا گریــه میکنی

هرچند زهـــر قلـــب تو را پاره پاره کرد، اما به یادِ کرب و بلا گریه میکنیآغوش بگشای ای بقیــــع،

که اینک آخرین یادگار لحظه های ارغوانی عاشورا را به دامان خواهی گرفت سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام بر شیعان حضرتش تسلیت باد

۹۳/۰۷/۰۹
سیـده بانــو