عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

بَــــراتـــــ

پنجشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹ ب.ظ

به اذنِ امام رضـــــا جان
بسم الله ...

پنجـــــره فولادِ رضا برات کربـــلا میده

هر کی میــــره به کربلا ، از حــــرمِ رضـــا (ع) میــره

 

 

 

و من همان روزی که وارد حریم و بارگاهتان شدم


شهـــا دت دادم کــه : اَنــتـَــ تـَسمَـعُ کَلـامــی ، وَ تــرّدَُ سَلـامـی

و شما کلامم را شنــیدید و سلامم را جــواب دادید و بـراتِ کربـــلایم را ...

 

 

خـــــدا را شکـــر اگر امـروز غــم هست

حــرم هست و حرم هســت و حـــرم هســت ..

 

۹۳/۰۸/۲۲
سیـده بانــو