عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

بنگـر که خـزان شده بهــارم ...

چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰ ب.ظ

یا جواد الائــــــمه (ع)

ای یوســـفِ زهرا دلِ یعقــــــوب فــدایِ ...

آن لحـــظه ی خـــاکی شدنِ پیرهنِ تـــــوهم ارث بردی از حســن (ع) ... هم ارث از حسیــن (ع)

یعـــنی که همسرت شده قاتل و نشــنه لب شهیــــــدسالروز شهــــادت دردانه ی امام رئـــوف حضرت جواد الائمه عیله الســـلام بر شیعیان حضرتش تسلیت باد.

۹۳/۰۷/۰۲
سیـده بانــو