عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

اینها زِ زیر پای تو...سجاده میکشند

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۰۰ ب.ظ


گــریه در گــریه با خــودم گفتـــم

جـا نِ اَفلاک پشـــتِ پنجـــره ها ســت

آی مـــردم ، تَمــــــــــــــــا م هَستــی ما

در همیــن خــآک پشــت پنجــره هــا ست ...گر نبودی ، اثر از روضه ارباب نبود 
خلق ، با حنجر تو ، ذکر ِ "حسین جان" داردپی نوشت :

بغض هایم کجادخیل شوند؟ پس ضریحت کجاست آقاجان؟

روضه خوان هاچرانمیخوانند؟ گریه هابیصداست آقاجان

السلام علیک یا جعفر ابن محمد ، یا امام صادق علیه السلام و رحمة الله و برکاته
شهادت احیاگر مکتب محمدی(ص)  حضرت امام جعفرصادق(ع)تسلیت باد


۹۳/۰۵/۳۱
سیـده بانــو