عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ یــار

( اینجـا تا همیشہ خونہ ما میمونہ،حتی اگہ دیر بہ دیر بیایم بہ خونمون )

عطرِ حــرمِ  یــار

این باران هایے که می بارد و نمی بارد ،
همه را شاعر کرده است
باریدنش یک جور ، نباریدنش جور دیگر
حجم نداشتن هایت را به رخ ما می کشد
این جایے که بےتو ،
نه زمینش زمین است ، نه آسمانش آسمان.
مےگویم : پدرانمان سیب سرخ کدام جنت اعلایے را گاز زدند
که فرزندانشان از درک ولایت شما رانده شده اند ؟
این جغرافیای غربت را ،
بےشما نخواهیم کجا را باید مُهر کنیم ؟
" به جان عزیزتان ، بودن بی درک شما ،
عینِ ظلم است "

می فرمایی ندبه بخوان ؟
مےخوانم : اشکوا الیک
شکایت دارم برشما ؛
از تنـــهایے خودم ،
از تنـــهایے شما....

نویسندگان

آقـــــای تمامِ دنیـــــا ...

پنجشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۳، ۰۸:۲۸ ب.ظ

جنــــس ایـــن جمعــــــه 
عـــزیـــــزم...
بــــا تمـــــام جمعــــه هــایـــت فـــــرق دارد
آخـــــر... ایـــــن جمعــــه قـــــرار است
تـــــو بــــه دنیـــای وجــــودم پــــا گــــــذاری

دست بـر دامـان تـو دارد زمیـــن ...
التمــاســت مـی کنـــد 

تــا بیــایــی ..فایل تصویری در ارتباط با  احیاء نیمه شعبان

التماس دعای فرج

جشن میــــلاد مبــــارکبــــاد

۹۳/۰۳/۲۲
سیـده بانــو